Vlaanderen hervormt Betaald Educatief Verlof naar Vlaams opleidingsverlof

Vanaf 01 September 2019 is het Betaald Educatief Verlof (BEV) in Vlaanderen omgevormd naar het Vlaams Opleidingsverlof (VOV).

De nieuwe regelgeving is van toepassing voor iedereen die een opleiding startte vanaf 01 September 2019.
Iedereen die vóór 01/09/2019 een opleiding startte, valt voor de verdere looptijd van die opleiding nog onder de regels van het BEV.

Elke kandidaat die op VOV beroep wenst te doen, moet voor de start van de opleiding worden ingeschreven en krijgt dan een inschrijvingsattest. Met dit attest kan zijn/haar werkgever de nodige registraties doen.

De periodieke attesten van nauwgezetheid bestaan niet langer binnen het VOV. Alle registraties gebeuren digitaal en vinden plaats via DmfA en het loket WSE.

Enkele nuttige webpagina’s met voorwaarden, verdere uitleg en duidelijke stappenplannen voor alle betrokken partijen: