Bouwsector

Erkend opleider voor Constructiv

Bedrijven waarvan de arbeiders ressorteren onder Paritair Comité 124 kunnen, bovenop de KMO-portefeuille, beroep doen op een bijkomende financiële tussenkomt.

Voor meer info klik HIER of contacteer ons.

Erkend opleider voor de Bouwunie

Van 01 december tot en met 31 maart kan U genieten van de formule WINTEROPLEIDINGEN voor arbeiders ressorterend onder Paritair Comité 124. Uw arbeiders volgen opleidingen tijdens het regime “weerverlet”, ontvangen hun loon “economische werkloosheid” en daar bovenop 36€ per opleidingsdag. Als bedrijf ontvangt u bijkomend 10 euro per uur opleiding per persoon als tussenkomst in de opleidingskost.

Voor meer info klik HIER of contacteer ons.

Overzicht mogelijke subsidies bouwsector, PC 124:

Weekdagopleiding

Wat?

 • Weekdagopleidingen zijn opleidingen die tijdens de werkuren georganiseerd worden. Deze opleidingen zijn opgenomen in het BOP.
 • Min. 4u – max. 120u/opleidingsjaar

Tussenkomst voor het bouwbedrijf

 • Loonkost 15€/u
 • Opleidingskost – 5€/u theoretische opleidingen
  – 10€/u praktische opleidingen

Wie?

 • Arbeiders tewerkgesteld in een bouwonderneming

Aangesloten bij het PC 124

 • Zaakvoerders (enkel opleidingskost)

Zaterdag opleiding

Wat?

 • Zaterdagopleidingen zijn opleidingen die op zaterdag georganiseerd worden. Ze zijn niet beperkt in duurtijd.
 • Min 8u/zaterdag

Tussenkomst aan de arbeider

 • Premie: 50€/8u

Tussenkomst aan het bouwbedrijf

 • Opleidingskost: – 5€/u theoretische opleidingen
  -10€/u praktische opleidingen

Wie?

 • Arbeiders tewerkgesteld in een bouwonderneming aangesloten bij het PC 124
 • Zaakvoerders (enkel opleidingskost)

Avondopleiding

Wat?

 • Avondopleidingen zijn opleidingen die ’s avonds buiten de werkuren georganiseerd worden. De avondopleidingen zijn beperkt in duur in functie van de sectorale tussenkomst.

Tussenkomst aan de arbeider

 • Premie: 6,25€/u met een Max. van 250€/opleidingsjaar

Tussenkomst voor het bouwbedrijf

 • Opleidingskost: – 5€/u theoretische opleidingen
  – 10€/u praktische opleidingen
  – Met een max. van 40u/module

Wie?

 • Arbeiders tewerkgesteld in een bouwonderneming aangesloten bij het PC 124
 • Zaakvoerders (enkel opleidingskost)

Winter opleiding

Wat?

 • Bouwvakarbeiders volgen tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer een bouwopleiding. “Omwille van slecht weer” slaat hier op het feit dat de onderneming weerverlet inroept voor de betrokken arbeiders om een opleiding te volgen, al is dit niet verantwoord door de weersomstandigheden. Het gaat hier dus over geprogrammeerde winteropleidingen.
 • De opleidingsperiode: 1 december tot 31 maart
 • 160u/arbeider/winterperiode

Tussenkomst aan de arbeider

 • Premie: 36€/dag

Tussenkomst aan het bouwbedrijf

 • Opleidingskost: – 5€/u theoretische opleidingen
  – 10€/u praktische opleidingen