MPM003 EHBO

Geldig voor rijbewijzen C + D

Onderwerp thema 3

Inhoud theorie:

 1. Noodsituaties EHBO
 2. Wondverzorging
 3. Bijzondere noodsituatie: het verkeersongeval
 4. Basisbehandeling bij ongeval met lichamelijk letsel
 5. Houdingen, evacuatietechnieken
 6. Bloedingen, kneuzingen, breuken, ontwrichting
 7. Richtlijnen specifieke omstandigheden en verzorging van specifieke letsels
 8. Stoornissen vitale functies
 9. hulpdiensten

Inhoud praktijk:

 1. Reanimatie: controle en behandeling stoornissen in de vitale functies
 2. Houdingen en evacuatietechnieken
 3. Wondverzorging
 4. Stelpen van bloedingen: aanleg van verbanden
 5. Verzorging specifieke letsels

Deze opleiding geeft recht op 7 kredietpunten.

Maximum aantal deelnemers: 20

Mogelijk in NL / FR / D