MPM069 Wegcode en ongevalsaangifte

Geldig voor rijbewijzen C + D

Onderwerp thema 2
(Volgde je deze opleiding vóór 31/12/2020, dan tellen deze punten voor thema 3)

Inhoud:
Opfrissing wegcode zwaar vervoer

 1. Verschil MBT – MTM
 2. Snelheid (beperkingen, zones, volg- en stopafstand)
 3. Stilstaan en parkeren
 4. Inhalen
 5. Voorrang/gedrag aan kruispunten
 6. Plaats op de openbare weg
 7. Beknopt overzicht van veiligheidsregels in tunnels
 8. Recente wijzigingen

De ongevalsaangifte

 1. Basisregels
 2. Bijzondere gevallen
  • Onderlinge regeling
  • Verschillende taal
  • Meerdere voertuigen
  • Geen overeenkomst tussen de partijen
  • Vluchtmisdrijf
 3. Invullen van een aanrijdingsformulier
 4. Praktische oefeningen

Deze opleiding geeft recht op 7 kredietpunten.

Maximum aantal deelnemers: 20

Mogelijk in NL / FR / D