Transportsector

Erkend opleidingsadviseur van de transportsector

Bedrijven waarvan de arbeiders ressorteren onder Paritair Comité 140.04 kunnen, bovenop de KMO-portefeuille, genieten van bijkomende financiële tussenkomt voor hun opleidingen. Dit budget wordt elk jaar opnieuw door het SFTL berekend op basis van de volgende formule:

aantal arbeiders op 30 juni X 25€.
Bedrijven met 5 of minder arbeiders: aantal arbeiders op 30 juni X 50€.

Extra opleidingsbudgetten!

Vorige jaren werd bij CAO beslist dat het opleidingsbudget verdubbeld wordt. Een voorbeeld: een werkgever die een basisbudget van 1000 euro toegekend kreeg, krijgt daarbovenop een bijkomend opleidingsbudget van 1000 euro. Voor dit jaar beschikt hij/zijn over een totaalbudget van 2000 euro.

De activering van het bijkomend budget gebeurt niet automatisch, maar is gekoppeld aan volgende voorwaarde:

  • het bijkomend budget voor dit jaar kan enkel en alleen worden opgenomen indien het volledige opleidingsbudget van de vorige 2 jaren en het basisbudget voor het huidige jaar reeds werden opgebruikt;

Voor meer info klik HIER, of contacteer ons.