MPM072 Ladingzekering en aslasten

Geldig voor rijbewijzen C

Onderwerp thema 1

Inhoud theorie:

Aslastendecreet

 • Wettelijke afmetingen en massa’s
 • Boettarieven en mogelijke straffen
 • Vergelijking gewesten
 • Beladingsgrafiek

Ladingzekering

 • Verantwoordelijkheden
 • Optredende krachten
 • Voertuigopbouw
 • Zekeringsmiddelen
 • Zekeringsmethoden

Inhoud Praktijk:

 1. Berekenen van het ladingzekeringssysteem
 2. Praktische oefeningen

Deze opleiding geeft recht op 7 kredietpunten.

Maximum aantal deelnemers: 20