MPM068 ADR vervoer en vrijstellingen

Geldig voor rijbewijzen C

Onderwerp thema 2

Inhoud theorie:

  1. Wat is ADR?
  2. De gevarenklassen
  3. Verpakkingen
  4. Etikettering
  5. Tanks
  6. Speciale gevallen
  7. Documenten
  8. Vrijstellingen
  9. Veiligheidsuitrusting
  10. Brand en blusmiddelen

Deze opleiding geeft recht op 7 kredietpunten.

Maximum aantal deelnemers: 20