MPM039 Imago en communicatie personenvervoer

Geldig voor rijbewijzen D

Onderwerp thema 3

Inhoud theorie:

  1. Omgaan met klanten: definitie en kader
  2. Partijen waarmee een bestuurder te maken krijgt
  3. Taken van de bestuurder
  4. Imago: onderneming & bestuurder
  5. Communicatie: struikelblokken, verbaal/non-verbaal, luistervaardigheid
  6. Klachten en conflicten: definitie, soorten, oplossingen en gevolgen
  7. Vlot klantencontact: uitstraling, verschillende stappen
  8. Assertiviteit en omgaan met agressie
  9. Leerlingenvervoer en vervoer van andersvaliden

Inhoud praktijk:

  1. Bespreken van conflicten en/of situaties tijdens de dagelijkse taken van de bestuurder

Deze opleiding geeft recht op 7 kredietpunten, Categorie D

Maximum aantal deelnemers 20

Mogelijk in NL / FR / D