MPM040 Actualisering kennis vakbekwaamheid

Geldig voor rijbewijzen C

Onderwerp thema 2

Deze module bestaat uit 10 verschillende onderwerpen.

De klant mag hieruit max 4 onderwerpen kiezen. Ieder onderwerp neemt 1.45 u in beslag.

Onderwerpen:

  1. Toelichting vakbekwaamheid: toepassingsgebied, vrijstellingen, basiskwalificatie, nascholingen
  2. Vervoer voor eigen rekening – vervoer voor derden: vergunningen, douanedocumenten, cmr vrachtbrief
  3. Veiligheidsuitrustingen truck: ABS, ASR, EBS, ACC, AEBS, EPS, PTC
  4. Veiligheidsuitrustingen trailer: ABS, EBS, AEBS
  5. Veilig gebruik truck en trailer: dode hoek, banden
  6. De bestuurder: rol, taken, persoonlijke veiligheid
  7. Laden en lossen met mobiele transportmiddelen: transpalet, heftruck, kraan
  8. Aslastendecreet: overladingen
  9. Uitzonderlijk vervoer: regelgeving en signalisatie
  10. Rij- en rusttijden: tijdsgroepen, gebruik tachograaf.

Deze opleiding geeft recht op 7 kredietpunten.

Maximum aantal deelnemers: 20

Mogelijk in NL / FR / D