Vlaanderen hervormt Betaald Educatief Verlof naar Vlaams opleidingsverlof

Vanaf 01 September 2019 is het Betaald Educatief Verlof (BEV) in Vlaanderen omgevormd naar het Vlaams Opleidingsverlof (VOV). De nieuwe regelgeving is van toepassing voor iedereen die een opleiding startte vanaf 01 September 2019.Iedereen die vóór 01/09/2019 een opleiding startte, valt voor de verdere looptijd van die opleiding nog onder de regels van het BEV. … Meer lezen Vlaanderen hervormt Betaald Educatief Verlof naar Vlaams opleidingsverlof

KB wegvervoer: controle opmaken van CMR vrachtbrief verplicht voor de verlader !

Controle opmaken van CMR vrachtbrief door verlader verplicht: KB wegvervoer: Bij iedere vervoer van goederen voor derden is de aanwezigheid van een CMR vrachtbrief verplicht. het KB wegvervoer houdt de verlader medeaansprakelijk hiervoor: Artikel 43 KB wegvervoer: § 2. De verlader wordt gestraft met de straffen bepaald in artikel 41, § 1, indien hij, vóór … Meer lezen KB wegvervoer: controle opmaken van CMR vrachtbrief verplicht voor de verlader !

Ladingen zekeren: nieuwe regel in Wallonië : Verticaal zekeren verplicht in tegenstelling tot Vlaanderen: Absurdistan ? 

Besluit van de Waalse regering dd. 6 juli 2017 inzake ladingen zekeren voor wegtransport: § 5. De vastgezette lading moet volgende krachten weerstaan, voortvloeiend uit het versnellen/vertragen van het voertuig: 1° in de rijrichting, 0,8 maal het gewicht van de lading ; 2° in zijdelingse richting, 0,5 maal het gewicht van de lading ; 3° … Meer lezen Ladingen zekeren: nieuwe regel in Wallonië : Verticaal zekeren verplicht in tegenstelling tot Vlaanderen: Absurdistan ? 

Winterbanden

WINTERBANDEN / SNEEUWKETTINGEN: Welke uitrusting is verplicht in welk land? Hieronder kunt u een overzicht terugvinden van de verplichtingen inzake de winteruitrusting in sommige Europese landen.   Duitsland Als de weersomstandigheden het vereisen (geen vooraf bepaalde periode):   Winterbanden: –      Verplicht op ijs, ijzel, poedersneeuw, gesmolten sneeuw, ijskappen, vorst –      Moeten de indicatie 3PMSF of … Meer lezen Winterbanden

Subsidiesysteem ecologisch en veilig transport

Om de omschakeling naar een veiliger en meer ecologisch transport te ondersteunen, voorziet de Vlaamse overheid in een subsidiesysteem. Zo zal een versnelling gerealiseerd kunnen worden op het gebied van groenere en veiligere voertuigen, wat niet alleen ten goede komt van de sector, maar ook van de burger. Er wordt hiervoor jaarlijks 36 miljoen euro … Meer lezen Subsidiesysteem ecologisch en veilig transport

Frankrijk valt het internationaal vervoer aan op hun grondgebied! Nieuwe regels vanaf 1 juli 2016

Nieuwe regelgeving voor transport van en naar Frankrijk vanaf 1 juli 2016 Wet Macron, decreet 2016/418 Korte inhoud Wet Macron: Plaatst transport onder detachering Detachering: Arbeidsrecht – tijdelijke uitzending van een werknemer door een werkgever naar een ander land, met behoud van een band tussen de gedetacheerde werknemer en de detacherende werkgever voor wiens rekening … Meer lezen Frankrijk valt het internationaal vervoer aan op hun grondgebied! Nieuwe regels vanaf 1 juli 2016

Kilometerheffing, stand van zaken 7 maart 2016

1° Toegang tot de markt van het  Belgische tolsysteem   Ondanks de publicatie van de « domain statement » door de drie Gewesten, preciseert de website van Viapass (http://www.viapass.be/nl/eets/) vandaag nog altijd niet dat een andere operator dan Satellic erkend zal worden vóór de datum van 1 april 2016…  Hoewel het mogelijk is dat nog juridische acties … Meer lezen Kilometerheffing, stand van zaken 7 maart 2016

Vrijstellingen kilometerheffing

De bevoegde ministers van de drie gewesten in België hebben gezamenlijk een aantal bijkomende voertuigcategorieën bepaald die buiten de kilometerheffing voor vrachtwagens vallen. De kilometerheffing gaat op 1 april 2016 in ons land van start voor Belgische en buitenlandse vrachtwagens van meer dan 3,5 ton. Extra voertuigen van meer dan 3,5 ton voor wie de … Meer lezen Vrijstellingen kilometerheffing