MPM029 Ongevallen met brand

Geldig voor rijbewijzen C

Onderwerp thema 3

Inhoud theorie (6u):

 1. Hoe handelen in geval van ongeval met brand
 2. Persoonlijke veiligheid
 3. Andermans veiligheid (slachtoffers)
 4. Evacuatie
 5. Brandende personen blussen
 6. Markeren van de ongeval situatie
 7. Alarmeren van de hulpdiensten
 8. Noodzakelijke hulp slachtoffers
 9. Brand: definitie, soorten, blusmiddelen
 10. Bijzondere omstandigheden: tunnels, ADR

Inhoud praktijk (1u):

 1. Praktijk blustechnieken met gasoefenbak

Deze opleiding geeft recht op 7 kredietpunten, Categorie C

Maximum aantal deelnemers 20

Mogelijk in NL / FR / D