COVID 19 **UPDATE** TERMIJNEN RIJBEWIJS VERLENGD

09/06/2020

Europa heeft recentelijk een verordening uitgevaardigd waardoor een aantal belangrijke termijnen voor de bestuurders worden verlengd, waaronder de geldigheid van de code95, de reeds behaalde attesten, de medische schifting op het rijbewijs en de bestuurderskaarten. Daar bovenop zijn er nog nationale, en gewestelijke maatregelen mbt dezelfde termijnen.

U vindt de belangrijkste zaken met bijhorende voorwaarden HIER terug als pdf.


05/05/2020

Alle opleidingen vanaf maandag 11/05/2020 kunnen terug doorgaan!

Als opleidingscentrum engageren we ons om dit in alle veiligheid te doen.

Enkele dingen zullen echter anders verlopen dan gewoonlijk. Gelieve daarom de specifieke Corona-voorzorgen door te lezen en ook aan de ingeschreven deelnemers te bezorgen. U vindt deze HIER terug als pdf.


27/04/2020

De exit-strategie die onze overheid formuleerde, verbeidt ons opleidingen in te richten, minstens tot en met 10/05/2020.

Wanneer welke opleidingen terug van start mogen gaan, is voor ons op dit moment nog niet duidelijk. Wij verwachten vanaf 28/04 concretere informatie te ontvangen met betrekking tot de heropstart en de te treffen maatregelen.


16/04/2020

Naar aanleiding van de verlenging van de maatregelen van onze overheid in de strijd tegen het Corona-virus, mogen tot en met 03/05/2020 geen opleidingen worden ingericht.

Wanneer welke opleidingen terug van start mogen gaan, is voor ons op dit moment nog niet duidelijk. De overheid zal een gefaseerde heropstart van alle economische activiteiten voorzien.

Wij volgen dit van dichtbij op, en houden U hier op de hoogte van de evolutie.


26/03/2020

 1. Bewijs van vakbekwaamheid rijbewijs C en D: in specifieke gevallen met 4 maanden verlengd

  Vervalt uw bewijs van vakbekwaamheid in de periode van de noodmaatregelen? Dan wordt de geldigheidsduur verlengd met 4 maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen.

  Voorbeeld:
  Stel, je code 95 vervalt op 28/03/2020 en de noodmaatregelen eindigen op 12/04/2020, dan zal de geldigheidsduur van je vakbekwaamheid verlengd worden tot
  12/04/2020 + 1 dag + 4 maanden = 13/08/2020

 2. ADR: tijdelijk geen lessen en examens

  Door de noodmaatregelen tegen corona kunt u voor ADR (vervoer van gevaarlijke goederen over de weg) tijdelijk geen lessen volgen of examens afleggen

  ADR-opleidingsgetuigschriften en -scholingscertificaten voor chauffeurs en veiligheidsadviseurs die in de komende weken en maanden verstrijken, kunnen niet verlengd of hernieuwd worden.

  Via multilaterale akkoorden wordt uitstel verleend voor bovenvermelde verplichtingen. Dat betekent dat u een examen chauffeur of veiligheidsadviseur moet afleggen vóór 1 december 2020.

HIER VIND JE MEER INFO


16/03/2020

Het kan U ondertussen niet ontgaan zijn dat het Corona virus een belangrijke impact heeft op onze samenleving.

Dit betekent concreet voor Edco dat wij verplicht worden door de Vlaamse Regering vanaf 16 Maart 2020 onze opleidingsactiviteiten te staken tot nader order.

Bijgevolg zijn alle opleidingen en examens opgeschort. De in tussentijd geplande opleidingen zullen in samenspraak verplaatst worden naar een ander tijdstip.

Wij hopen jullie een update te kunnen geven omstreeks 27 maart 2020, nadat de Vlaamse Regering een evaluatie van de opgelegde maatregelen heeft genomen.

Ondertussen blijven wij via de website/nieuwsbrief communiceren over eventuele wijzigingen. 

Ons kantoor te Hasselt blijft telefonisch en per email bereikbaar voor al uw vragen.

Wij excuseren ons voor het ongemak dat deze situatie met zich meebrengt en hopen uiteraard op uw begrip.