Fysieke risico’s en arbeidsongevallen voorkomen

Geldig voor rijbewijzen C

Onderwerp thema 3

Inhoud:

 1. De Wetgeving
 2. Gevaar, risico’s en ongevallen
 3. Brand- en explosiegevaar
 4. Gevaarlijke producten
 5. Procedures, instructies, signalering
 6. Werkuitrusting
 7. Specifieke werkzaamheden
 8. Werken op hoogte
 9. Tillen, dragen van lasten en struikelen
 10. PBM
 11. Gevaar van elektriciteit

Deze opleiding geeft recht op 7 kredietpunten, Categorie C

Maximum aantal deelnemers 20

Mogelijk in NL / FR / D