Onderwerpen

Wij kunnen alle onderwerpen aanbieden in de 3 landstalen (NL / FR / D)

Sinds 2013 bepaalt onze overheid uitdrukkelijk dat elke nascholing van 35u, minstens één module moet bevatten uit elk van de 3 verplichte thema’s. Bovendien moet elke bestuurder in zijn 35u opleiding, minstens 3 uur praktijkles achter het stuur volgen. Dit laatste kan door bv de module Economisch Rijden uit categorie 1 te volgen. Het is ook belangrijk te vermelden dat sinds 22/08/2020, een bestuurder niet langer 2x dezelfde module mag volgen binnen een cyclus van 5 jaar voorafgaand aan de vernieuwing van het rijbewijs. Modules uit een vorige cyclus mogen wel herhaald worden. (bv: Een module die je volgde in aanloop naar 09/09/2016, mag je opnieuw volgen in aanloop naar uw vervaldag in 2021.) 

Bepaalde modules tellen zowel voor het vrachtwagen- als busrijbewijs, zoals bijvoorbeeld de rij- en rusttijdenwetgeving & tachograaf. Andere modules zijn vakspecifiek, zoals bv ‘ladingzekering’, enkel voor vrachtwagenchauffeurs.

Iemand die over zowel een C als een D rijbewijs beschikt, dient echter maar 5 opleidingsdagen of 35u te volgen, en mag, mits in acht name van de thema’s, zijn onderwerpen verdelen over rijbewijs C en/of D.
Bv: De module ladingzekering telt mee voor een buschauffeur, maar enkel indien deze bestuurder ook een rijbewijs C heeft.

De lijst met modules is door de overheid vastgelegd, en is opgedeeld in volgende 3 thema’s:

Thema 1: Nascholing in rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften;

Thema 2: Toepassing van de voorschriften;

Thema 3: Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek;

Onderwerpen die mogen gevolgd worden, maar niet binnen de verplichte thema’s vallen (wel kredietpunten!);