Onderwerpen

Wij kunnen alle onderwerpen aanbieden in de 3 landstalen (NL / FR / D)

Bepaalde modules mogen zowel door vrachtwagen- als buschauffeurs gevolgd worden, zoals bijvoorbeeld de rij- en rusttijdenwetgeving & tachograaf. Andere modules zijn vakspecifiek, zoals bv ‘ladingzekering’ voor vrachtwagenchauffeurs.

De lijst met onderwerpen en modules is door de overheid vastgelegd, en bestaat uit 3 categorieën:

Cat 1: Nascholing in rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften;

Cat 2: Toepassing van de voorschriften;

Cat 3: Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek;

Onderwerpen die mogen gevolgd worden, maar niet binnen de verplichte groepen vallen (wel kredietpunten!);

De regering bepaalt nu uitdrukkelijk dat elke nascholing van 35u, minstens één module moet bevatten uit elk van de 3 verplichte categorieën. Daarbij moet elke bestuurder minstens 3 uur praktijkles achter het stuur hebben gevolgd. Dit kan door bv de module Economisch Rijden uit categorie 1 te volgen.

Iemand die over zowel een C als een D rijbewijs beschikt, dient eveneens maar 5 opleidingsdagen te volgen, maar heeft de vrije keuze uit alle onderwerpen, met in acht name van de categorieën.