MPM022 CMR & aanrijdingsformulier

Geldig voor rijbewijzen C

Inhoud theorie:

  1. Wetgeving en verplichtingen vakbekwaamheid
  2. CMR regelgeving
  3. CMR documenten
  4. Europees aanrijdingsformulier
  5. toelichting in te vullen vakken

Inhoud praktijk:

  1. Invullen van CMR documenten
  2. Invullen van Europees aanrijdingsformulier aan de hand digitale voorstellingen

Deze opleiding geeft recht op 7 kredietpunten.

Maximum aantal deelnemers: 20

Mogelijk in NL / FR / D