Ladingzekering

Geldig voor rijbewijzen C

Onderwerp thema 1

Inhoud theorie:

  1. Waarom lading zekeren: dagelijks ongevallen en denkfouten
  2. De wetgeving: het koninklijk besluit
  3. Hulpmiddelen voor het zekeren van uw lading: wrijving / carroserie / spanmiddelen
  4. De methodes om lading te zekeren: krachtsluitend / vormsluitend
  5. Toegestane afmetingen en massa: gewichtsverdeling en boetes op overladen
  6. Verantwoordelijkheden: chauffeurs / werkgever / opdrachtgever / verlader

Inhoud Praktijk:

  1. Berekenen van het ladingzekeringssysteem
  2. Praktische oefeningen

Deze opleiding geeft recht op 7 kredietpunten.

Maximum aantal deelnemers: 20.

Mogelijk in NL / FR / D

Klik HIER om een rekenblad te downloaden.