ADR opleiding

ADR

ADR staat voor “Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”. ADR regelt het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen in alle landen die dit verdrag ondertekend hebben, waaronder alle landen van de EU.

Wil je met gevaarlijke stoffen rijden, dan heb je als bestuurder een ADR-certificaat nodig.

Je kan bij ons zowel ADR basisopleidingen, als ADR Vervolmaking (bijscholingen) volgen. We zijn erkend opleidingscentrum voor volgende categorieën:

Categorie I : Colli

Categorie II: Tankvervoer

Categorie IV: Vloeibare Brandstoffen

Wij organiseren de opleidingen in de 3 landstalen NL / F / D

Sinds Augustus 2020 krijg je voor het volgen van deze opleidingen ook kredietpunten voor je code 95;

Opleiding  Aantal punten code 95 – Thema 2
basiscursus colli 14
basiscursus colli + tank 14
basiscursus vloeibare brandstoffen 14
Vervolmaking colli 7
Vervolmaking colli + tank 14
Vervolmaking vloeibare brandstoffen 7

De opleidingen kunnen zowel op uw bedrijf doorgaan, als in onze centra.
Voor meer info kunt u ons steeds contacteren.
Hieronder vindt U een overzicht van de geplande opleidingen;

Geen opleidingen gepland