ADR opleiding

ADR

ADR staat voor “Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”. ADR regelt het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen in alle landen die dit verdrag ondertekend hebben, waaronder alle landen van de EU.

Wil je met gevaarlijke stoffen rijden, dan heb je als bestuurder een ADR-certificaat nodig.

Je kan bij ons zowel ADR basisopleidingen, als ADR bijscholingen volgen. We zijn erkend opleidingscentrum voor volgende categorieën:

Categorie I : Opleiding Basiscursus

Categorie II: Opleiding Tankvervoer

Categorie IV: Opleiding vloeibare brandstoffen

Wij organiseren de opleidingen in de 3 landstalen NL / F / D

Voor meer info kunt u ons steeds contacteren.

De opleidingen kunnen zowel op uw bedrijf doorgaan, als in onze centra.
Hieronder vindt U een overzicht van de geplande opleidingen;

Geen opleidingen gepland