Vervolmaking ADR

Vervolmaking ADR

Een ADR-getuigschrift is vijf jaar geldig en kan verlengd worden door een bijscholingsopleiding te volgen. Deze dient gevolgd te worden in de twaalf maanden voorafgaand aan de vervaldatum. U dient binnen deze 12 maanden zowel de cursus te volgen, als te slagen voor het examen.

Als je na de vervaldatum je getuigschrift wil verlengen, moet je opnieuw de basisopleiding volgen en slagen voor het examen. Het volgen van een bijscholing volstaat in dit geval niet.

Vervolmaking Colli:

2 dagen

Vervolmaking Tank:

bijscholing colli +
1 dag

Vervolmaking Vloeibare Brandstoffen:

2 dagen

Sinds Augustus 2020 krijg je voor het volgen van deze opleidingen ook kredietpunten voor je code 95;

Opleiding  Aantal punten code 95 – Thema 2
Vervolmaking colli 7
Vervolmaking colli + tank 14
Vervolmaking vloeibare brandstoffen 7

Voor meer informatie kan je ons steeds contacteren.

Hieronder vindt U een overzicht van de geplande opleidingen;

Geen opleidingen gepland