MPM086 Een ongeval, wat nu?

Geldig voor rijbewijzen C+D

Onderwerp thema 3

Inhoud theorie:

  1. Noodsituaties beoordelen
  2. De hulpdiensten
  3. Brandpreventie
  4. Evacuatietechnieken
  5. Europees aanrijdingsformulier

Praktijk:

  1. Verwittigen van hulpdiensten
  2. Invullen Europees aanrijdingsformulier

Deze opleiding geeft recht op 7 kredietpunten

Maximum aantal deelnemers: 20

Mogelijk in NL / FR / D