Subsidiesysteem ecologisch en veilig transport

Om de omschakeling naar een veiliger en meer ecologisch transport te ondersteunen, voorziet de Vlaamse overheid in een subsidiesysteem. Zo zal een versnelling gerealiseerd kunnen worden op het gebied van groenere en veiligere voertuigen, wat niet alleen ten goede komt van de sector, maar ook van de burger.

Er wordt hiervoor jaarlijks 36 miljoen euro voorzien. Daarenboven wordt vastgelegd dat het maximum subsidiebedrag per onderneming niet meer kan zijn dan 100.000 euro per 3 jaar. Het subsidiebedrag per onderneming wordt bepaald door vermenigvuldiging van het aantal vrachtwagens binnen de onderneming met een nog te bepalen steunbedrag. Er kan enkel steun toegekend worden voor maatregelen die verder gaan dan de wet voorschrijft. Deze extra maatregelen worden aan 80% terugbetaald tenzij anders vermeld.

Het betreft;

  • Rijassistentiesystemen ter bevordering van energiezuinig en verkeersveilig rijgedrag
  • Extra veiligheidsvoorzieningen die verder gaan dan de wet voorschrijft
  • Extra voorzieningen met een positieve impact op het milieu
  • Maatregelen ter bevordering van de efficiëntie
  • Ergonomische vormgeving van de bestuurdersplaats
  • Maatregelen ter vermijding van diefstal (vrachtwagens, trekkers, aanhangwagens, opleggers, motorbrandstof, lading)

Meer details vindt U HIER.