Frankrijk valt het internationaal vervoer aan op hun grondgebied! Nieuwe regels vanaf 1 juli 2016

Nieuwe regelgeving voor transport van en naar Frankrijk vanaf 1 juli 2016
Wet Macron, decreet 2016/418

Korte inhoud Wet Macron:
Plaatst transport onder detachering
Detachering:
Arbeidsrecht – tijdelijke uitzending van een werknemer door een werkgever naar een ander land, met behoud van een band tussen de gedetacheerde werknemer en de detacherende werkgever voor wiens rekening de uitgezonden werknemer de arbeid in het buitenland verricht.
Toepassingsgebied:
Cabotagetransporten,
Het verrichten van internationale transportdiensten met laad- of losadres op Frans grondgebied
Vrijstellingen:
Zelfstandige chauffeurs,
Transitvervoer,
Vervoer voor eigen rekening
Administratieve verplichtingen voor iedere vervoeder die transporten verzorgt van-, naar- en binnen Frankrijk:
Detacheringsattest
Aanstelling van een vertegenwoordiger op Frans grondgebied
Detacheringsattest:
1 Attest per chauffeur
Dient opgesteld door bedrijfsleider en , bij gebreke daarvan, door de Franse ontvanger van de diensten,
Is geldig voor een periode van 6 maanden,
Moet begeleid worden met een kopij van de arbeidsovereenkomst (niet vertaald)
Detacheringsattest, inhoud:
Downloaden via : https://mdel.mon.service-public.fr/pro_mademarchev5/sfjsp?interviewID=SIPSI
Bevat volledige naam, adres, vennootschapsvorm en contactgegevens van het transportbedrijf en zijn wettelijke vertegenwoordiger
Persoonsgegevens zaakvoerder en chauffeur
Datum aanvang arbeidsovereenkomst en brutoloon (alsmede bijkomende vergoedingen ARAB, verblijfsvergoedingen, ..)
De vertegenwoordiger op Frans grondgebied:
Vrije keuze,
Moet in bezit zijn van volgende documenten en deze op verzoek van een controlerende ambtenaar 24/7 kunnen aanleveren:
Kopie detacheringsattest, loonbrieven, bewijs van betaling van het loon, vertaald exemplaar van de CAO, aanstellingsbewijs.
De vertegenwoordiger heeft geen aansprakelijkheid.
Medeaansprakelijkheid:
De opdrachtgever
Als de opdrachtgever niet in Frankrijk is gevestigd: afzender of geadresseerde
Waarvoor aansprakelijk: aanwezigheid detacheringsattest en vertegenwoordiger op Frans grondgebied
Sancties:
Ontbreken van detacheringsattest: 750 euro
Ontbreken van arbeidsovereenkomst: 450 euro
Administratieve boete per werknemer: 2000 euro
1 maand verbod tot het uitvoeren van transporten op Frans grondgebied voor het gehele transportbedrijf.
Invoegetreding:
Vanaf 1 juli 2016 !!!!!

Informatiekanaal:
http://travail-emploi.gouv.fr/europe-et-international/detachement-des-salaries/