COVID-19 Update 24/02/2021

*24/02/2021*

Nieuwe tijdelijke Europese maatregelen ivm geldigheid rijbewijzen, certificaten en getuigschriften

Als gevolg van de aanhoudende maatregelen wegens COVID-19 heeft de Europese Commissie beslist de geldigheid van alle Europese rijbewijzen en kwalificatiekaarten voor een bijkomende periode te verlengen.

Deze verlenging van de geldigheid van het rijbewijs betreft zowel de einddatum van het rijbewijs (vermeld onder rubriek 4b op de voorzijde), de geldigheid van de categorieën (medische selectie) als de code 95 die vermeld is bij de categorieën C en D.

De geldigheid van de gevolgde nascholingscursussen wordt eveneens verlengd, zodat cursussen uit het begin van de nascholingscyclus kunnen meetellen voor de verlenging van de code 95.

De attesten en/of rijbewijzen waarvan de administratieve geldigheid, medische selectie en/of code 95 vervalt of vervallen is in de periode

  • tussen 31/01/2020 en 01/09/2020 en reeds in de eerste periode een verlenging genoten voor 7 maanden, worden bijkomend verlengd met 6 maanden en tenminste tem 01/07/2021.
  • tussen 01/09/2020 en 30/06/2021 worden verlengd met 10 maanden vanaf einddatum geldigheid.

De verlenging geldt automatisch.  Er moet geen hernieuwing van het document aangevraagd worden (rijbewijs, kwalificatiekaart of getuigschrift nascholing).

Periode verval document (rijbewijs, kwalificatiekaart en getuigschrift nascholing)

Verlenging

01/02/2020 – 31/05/2020

tem 01/07/2021

01/06/2020 – 31/08/2020

+ 13 maanden

01/09/2020 – 30/06/2021

+ 10 maanden

(VERORDENING (EU) 2021/267 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 februari 2021 tot vaststelling van specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van het voortduren van de COVID-19-crisis in verband met de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, het uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen op bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving, en de verlenging van bepaalde in Verordening (EU) 2020/698 bedoelde perioden.)

De volledige teksten kan U vinden op deze pagina van het Europees Parlement.


*01/12/2020*

Onmiddellijke heropstart nascholingen vakbekwaamheid Code 95

Nascholingen in het kader van de code 95 mogen vanaf 01/12/2020 onmiddellijk terug worden opgestart, rekening houdend met de maatregelen in het sectorprotocol. Het sectorprotocol met de te nemen maatregelen kan je HIER bekijken.

Onze open opleidingen gaan terug van start vanaf 14/12/2020. Je kan onze kalender HIER bekijken.
Wens je in tussentijd een in-company opleiding op het bedrijf te laten doorgaan, contacteer ons dan even om de mogelijkheden te bespreken.

Er intussen is ook duidelijkheid over de termijn van 60 dagen bij gesplitste modules;

Als u het 2de deel van een gesplitste module niet binnen de 60 dagen na het eerste kunt volgen door de opschorting van de nascholing, krijgt u tot en met 30 september 2021 de tijd om het 2de deel te volgen.


*09/11/2020*

Verlenging Certificaten ADR

Het multilateraal akkoord M324 wordt vervangen door een nieuwe multilateraal akkoord M330. Hiermee worden alle ADR-getuigschriften en de ADR-scholingscertificaten die komen te vervallen tussen 1 maart 2020 en 1 februari 2021  verlengd t.e.m. 28/02/2021. Bron: https://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html
De kandidaten moeten dus wel een examen voor bestuurder of veiligheidsadviseur afleggen en slagen vóór 28 februari 2021.

Uitstel rijopleiding, rijexamens en terugkommomenten

Indien de geldigheid van een examen of rijles vervallen is of vervalt tussen 16 maart 2020 en 29 september 2021, krijg je een verlenging tot en met 30 september 2021.
Wanneer de geldigheid van uw theorie-examen vervalt in de periode tussen 16 maart 2020 en 29 september 2021, dan kunt u nog tot en met 30 september 2021 uw praktijkexamen afleggen.
Als de termijn waarin u het verplichte terugkommoment moet volgen eindigt tussen 2 november 2020 en 30 juni 2021, dan wordt die termijn verlengd tot en met 30 september 2021.

Nascholingen Vakbekwaamheid Code 95

Er wordt verwacht dat ook die termijn nog verlengd zal worden, maar dat is op dit moment nog niet definitief. Dat wordt beslist door een Europese verordening, die er op dit moment (09/11/2020) nog niet is. Onze Federale en gewestelijke overheden willen wachten op Europa. Een Vlaams en/of Belgisch uitstel is immers niet van toepassing buiten onze landsgrenzen.


*02/11/2020*

Door de verstrengde maatregelen en nieuwe lockdown die vanaf 02/11/2020 ingaat, zijn wij verplicht door de Vlaamse Regering om al onze opleidingsactiviteiten te staken tot nader bericht.

Bijgevolg zijn alle geplande opleidingen en examens t.e.m. 13/12/2020 opgeschort. De in tussentijd geplande opleidingen zullen in samenspraak verplaatst worden naar een ander tijdstip.

Wij hopen jullie begin December een update te kunnen geven, nadat onze overheden de opgelegde maatregelen hebben geëvalueerd.

Zoals het geval was naar aanleiding van de vorige lockdown, zullen er opnieuw versoepelingen komen mbt de vervaldagen en termijnen van de rijbewijzen. De details hiervan moeten nog worden uitgewerkt.

Wij blijven via onze website en nieuwsbrief communiceren over eventuele wijzigingen en verduidelijkingen.

Onze kantoren blijven telefonisch en per email bereikbaar voor al uw vragen.

Wij excuseren ons voor het ongemak dat deze situatie met zich meebrengt en hopen uiteraard op uw begrip.

Meer info is ook terug te vinden op de website van Vlaanderen.