Tijdelijke uitzondering rij- en rusttijden

In België is besloten een tijdelijke uitzondering toe te staan met betrekking tot de handhaving van de rij- en rusttijden voor chauffeurs die betrokken zijn bij het vervoer van voeding, geneesmiddelen en andere levensnoodzakelijke middelen naar de winkels en apotheken.

Deze tijdelijke vrijstelling geldt vanaf 14 maart 2020, 00u01 tot en met 31 maart 2020, 23u59

Deze vrijstelling behelst uitsluitend:

  • Een verhoging van de wekelijkse rijtijd van 56 uur naar 60 uur,
  • Een verhoging van de tweewekelijkse rijtijd van 90 uur naar 96 uur;
  • De mogelijkheid om de wekelijkse rusttijd uit te stellen.

De betrokken bestuurders moeten de reden voor het afwijken van de toegelaten limieten vermelden op printouts of op de achterzijde van de tachograafschijf.