Frankrijk valt het internationaal vervoer aan op hun grondgebied! Nieuwe regels vanaf 1 juli 2016

Nieuwe regelgeving voor transport van en naar Frankrijk vanaf 1 juli 2016 Wet Macron, decreet 2016/418 Korte inhoud Wet Macron: Plaatst transport onder detachering Detachering: Arbeidsrecht – tijdelijke uitzending van een werknemer door een werkgever naar een ander land, met behoud van een band tussen de gedetacheerde werknemer en de detacherende werkgever voor wiens rekening … Lees meer

Kilometerheffing, stand van zaken 7 maart 2016

1° Toegang tot de markt van het  Belgische tolsysteem   Ondanks de publicatie van de « domain statement » door de drie Gewesten, preciseert de website van Viapass (http://www.viapass.be/nl/eets/) vandaag nog altijd niet dat een andere operator dan Satellic erkend zal worden vóór de datum van 1 april 2016…  Hoewel het mogelijk is dat nog juridische acties … Lees meer

Vrijstellingen kilometerheffing

De bevoegde ministers van de drie gewesten in België hebben gezamenlijk een aantal bijkomende voertuigcategorieën bepaald die buiten de kilometerheffing voor vrachtwagens vallen. De kilometerheffing gaat op 1 april 2016 in ons land van start voor Belgische en buitenlandse vrachtwagens van meer dan 3,5 ton. Extra voertuigen van meer dan 3,5 ton voor wie de … Lees meer

Procedure verlengen vakbekwaamheid voor Nederlanders die in België de nascholing volgen

Met de code 95 op het rijbewijs toont u aan dat u geschikt bevonden bent (vakbekwaam ) om beroepsmatig bepaalde voertuigen te besturen. Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs die achter een voertuigcategorie is geplaatst. Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijscategorie C en D noodzakelijk is. … Lees meer

Kilometerheffing: update 3

De Franse onderneming Axxès heeft aangekondigd dat ze een certificatie heeft verkregen voor Europese elektronische tolheffingsdienst (EETS) die toestaat om alle infrastructuur op het vlak van elektronische tolheffing in Europa te dekken, volgens de wettelijke voorschriften van Richtlijn 2004/52/ EG betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen en Beschikking 2009/750/EG van 6 oktober 2009 tot definiëring … Lees meer

Kilometerheffing: update 2

De simulator van Satellic voor de berekening van de kost van de kilometerheffing is nu online geplaatst.   (http://tollcalculator.satellic.be) U kan nu eindelijk de simulator van Satellic vergelijken met de simulator van Axxès, die al reeds online was geplaatst op 18 december (http://www.axxes-bmap.com) Er is dus nog altijd geen objectieve reden om de OBU’s van Satellic haastig … Lees meer

KMO Portefeuille toch beschikbaar ondanks uitgeput budget!

Wijziging indieningstermijn Sinds 15 december 2015 is het subsidiebudget van de kmo-portefeuille voor het kalenderjaar 2015 volledig gereserveerd. Dit heeft als gevolg dat sommige ondernemingen voor hun opleidingen die in december gestart zijn geen steunaanvraag meer konden indienen na deze datum. Voor het kalenderjaar 2016 is er opnieuw budget voorzien en kunnen ondernemingen vanaf 1 … Lees meer

Een vereenvoudigde KMO-Portefeuille vanaf 1/4/2016:

Op 17 juli 2015 keurde de Vlaamse regering de bijsturing van de kmo-portefeuille principieel goed. Dit betekent een vereenvoudigde kmo-portefeuille en de lancering van de nieuwe kmo groeisubsidie voor bedrijven met groeiambitie. De wijzigingen gaan in vanaf 1 april 2016. De nieuwe kmo-portefeuille, dat is nog meer drempels tot verdere professionalisering van kmo’s wegnemen. We … Lees meer

Kilometerheffing: update

Kilometerheffing update: Niet Sattelic, onze Belgische provider, maar Axxes, het Frans bedrijf van interoperabele tolheffing, heeft als eerste een gratis online berekeningssimulator klaar voor de “Belgische” kilometerheffing: www.axxes-bmap.com Op deze site kan u gratis de tol berekenen voor uw transporten. Bovendien meldt Axxes dat hun OBU, die reeds operationeel is voor Spanje, Portugal, Frankrijk, de … Lees meer