Een vereenvoudigde KMO-Portefeuille vanaf 1/4/2016:

Op 17 juli 2015 keurde de Vlaamse regering de bijsturing van de kmo-portefeuille principieel goed. Dit betekent een vereenvoudigde kmo-portefeuille en de lancering van de nieuwe kmo groeisubsidie voor bedrijven met groeiambitie. De wijzigingen gaan in vanaf 1 april 2016.

De nieuwe kmo-portefeuille, dat is nog meer drempels tot verdere professionalisering van kmo’s wegnemen.

We zetten de wijzigingen voor u alvast even op een rijtje:

 1. Alle types advies onder 1 paraplu
  Advies is advies. De vroegere pijlers technologieverkenning, strategisch advies en internationaal ondernemen vallen weg. U kiest zelf voor welk type professionalising u de kmo-portefeuille gebruikt. En voor specifieke groeitrajecten (door internationalisering, innovatie of transformatie) is er binnenkort de kmo groeisubsidie.
 2. De kmo kiest zelf waarvoor hij subsidies inzet
  De verschillende pijlers uit het huidige systeem verdwijnen. U kiest volledig vrij waarvoor u de kmo-portefeuille gebruikt, voor advies en/of opleiding.
 3. de jaarlijkse totaalsubsidie stijgt
  We verhogen het totale subsidiebedrag. Waar men vroeger maximum 2.500 euro subsidie kreeg voor opleiding en 2.500 euro voor advies, trekken we de totaalsubsidie op voor beide samen tot 10.000 euro voor kleine en 15.000 euro voor middelgrote ondernemingen.
 4. Een eenvoudig steunpercentage: 30% voor middelgrote ondernemingen en 40% voor kleine ondernemingen
  We maken een onderscheid volgens de grootte van de onderneming. Voor alle opleidingen en adviezen kan u, naargelang uw grootte, 30% of 40% laten subsidiëren. Daarbij vervalt bovendien het maximum subsidieerbaar uurtarief van 90 euro dat dienstverleners mogen aanrekenen.
 

opleiding

advies

Kleine ondernemingen

steun 40%, maximum 10.000 euro

Middelgrote ondernemingen

steun 30%, maximum 15.000 euro

 

 1. Een vernieuwde online applicatie & een eenvoudiger proces
  We kiezen voor een geautomatiseerd proces, zonder tussenkomst van een dossierbehandelaar, zowel voor opleiding als advies.  De tool zelf krijgt een nieuw jasje.

Een nieuw instrument: de kmo groeisubsidie

Het strategische advies van de kmo-portefeuille, de pilootprojecten voor strategisch ICT- en Personeelsmanagementadvies en de aanwervingspremie voor kennismanagers woren integreren we, samen met de IWT starterstudies, in één nieuw instrument: de kmo groeisubsidie. Deze subsidie is complementair aan de kmo-portefeuille en de andere steuninstrumenten van het toekomstige Agentschap Innoveren en Ondernemen

Met de  kmo-groeisubsidie kan u gericht steun krijgen voor specifieke groeitrajecten door innovatie, internationalisering of transformatie.

De  financiële ondersteuning wordt geboden voor het verwerven van de benodigde kennis gericht op groei. Dit kan zowel bij het oriëntatie- (voor een recent opgerichte onderneming) of het heroriëntatieproces (bestaande onderneming).

Voor het verwerven van de kennis kan u vrij kiezen om met een externe dienstverlener samen te werken en bijgevolg advies in te winnen, dan wel om kennis te verankeren in de onderneming door de aanwerving van een strategisch profiel. Dienstverleners waarmee wordt samengewerkt hoeven hiervoor niet erkend te zijn.

Aanwerving

25.000 euro

                          Externe dienstverlening

25.000 euro

Groei door Transformatie, Innovatie en/of Internationalisering

Dit is geen automatisch proces. Een steunaanvraag zal twee keer worden beoordeeld: bij de aanvraag en bij de uitbetaling van de subsidie.

 

Europese kmo-definitie:

De grootte van een onderneming wordt bepaald aan de hand van de tewerkstelling, omzet, balanstotaal en zelfstandigheid en afgetoetst aan de Europese kmo-definitie.

Kleine ondernemingen: dit zijn ondernemingen die voldoen aan alle volgende criteria:

 • minder dan 50 werknemers tewerkstellen;
 • een jaaromzet hebben van maximum 10 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximum 10 miljoen euro;
 • beantwoorden aan het zelfstandigheidcriterium.

Middelgrote ondernemingen: dit zijn ondernemingen die voldoen aan alle volgende criteria:

 • minder dan 250 werknemers tewerkstellen;
 • een jaaromzet hebben van maximum 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximum 43 miljoen euro;
 • beantwoorden aan het zelfstandigheidcriterium
 • en geen kleine onderneming zijn

Zelfstandigheid uit zich in het samentellen van de data van de steunvragende onderneming met deze van de participerende (vanaf meer dan 25% participatie) en verbonden (vanaf meer dan 50% participatie) ondernemingen.

Grote ondernemingen zijn ondernemingen die in toepassing van de Europese kmo-definitie noch klein, noch middelgroot zijn.

Meer info i.v.m. de KMO Portefeuille: bel gratis 1700 .