Kilometerheffing: update 3

De Franse onderneming Axxès heeft aangekondigd dat ze een certificatie heeft verkregen voor Europese elektronische tolheffingsdienst (EETS) die toestaat om alle infrastructuur op het vlak van elektronische tolheffing in Europa te dekken, volgens de wettelijke voorschriften van Richtlijn 2004/52/ EG betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen en Beschikking 2009/750/EG van 6 oktober 2009 tot definiëring van de Europese elektronische tolheffingsdienst en de bijbehorende technische onderdelen.

De gewestelijke  autoriteiten hebben nog steeds niet de ‘domain statement’ gepubliceerd die een effectieve opening toestaat voor de concurrentie om de OBU’s van de kilometerheffing in België te verdelen…????

Gezien Axxès voldoet aan de Europese Normen, waarom nog steeds een monopoliepositie van Satellic aan houden voor de aflevering van de OBU’s ter betaling van de kilometerheffing ? ? ?

Wordt vervolgt !