Kilometerheffing, stand van zaken 7 maart 2016

1° Toegang tot de markt van het  Belgische tolsysteem

 

Ondanks de publicatie van de « domain statement » door de drie Gewesten, preciseert de website van Viapass (http://www.viapass.be/nl/eets/) vandaag nog altijd niet dat een andere operator dan Satellic erkend zal worden vóór de datum van 1 april 2016… 

Hoewel het mogelijk is dat nog juridische acties worden ingesteld in de komende dagen om de monopolie positie van Satellic aan te kaarten, waarin Satellic nog steeds voordeel haalt uit met de verdeling van de OBU’s om aan de kilometerheffing te voldoen, moeten we volgende adviezen geven:

Wij adviseren om toch de (terugvorderbare) waarborg van 135€ per OBU te betalen en voor het prepaid-systeem te opteren (min 50€ en max. 500€) per OBU.

Om dit te bekomen, moeten de eigenaars van vrachtwagens zich registreren en de gegevens van hun vrachtwagen(s) introduceren:

Ofwel  via internet en het ‘Road User Portal’ : https://rup.satellic.be/ – Ofwel via een ‘servicepunt’: https://satellic.be/nl-BE/abouttoll/registration

 

2° « Niet-interoperabiliteit » van het Satellicsysteem van de Belgische kilometerheffing. 

De Spaanse federatie  FENADISMER (lid van UETR!) had de verplichting om als buitenlandse onderneming uitgerust te  zijn met de Belgo-belgische OBU teneinde  te kunnen rijden op het Belgische grondgebied, al aan de kaak gesteld, terwijl de Europese vrachtwagens meestal al uitgerust zijn met ‘interoperabele’ OBU’s, die de betaling van de tol toestaan in verschillende Europese landen.

FENADISMER vindt het ook abnormaal dat men niet de mogelijkheid voorziet om een sporadische passage in België te betalen via het internet of via een tolterminal aan de grens (zoals die al bestaat in het Duitse MAUT systeem) en men in België verplicht is om een waarborg van 135€ neer te leggen voor het verkrijgen van de Satellic OBU.

FENADISMER heeft vandaag, aan de regionale autoriteiten uitstel van de inwerkingtreding van de kilometerheffing aangevraagd in afwachting van een interoperabele oplossing voor de betaling van de kilometerheffing. 

3° « Abnormaal gedrag » van de OBU’s van Satellic

Na UPTR (en zelfs TLV, nochtans een commerciële partner van Satellic !!!)  heeft TLN, de Nederlandse Beroepsfederatie ‘het abnormale gedrag’ (instabiliteit van het systeem en problemen van onjuiste geolocatie) van de OBU’s van Satellic aangekaart, ook de problemen i.v.m. de trage levertermijnen van de OBU’s aangekaart.

TLN heeft bijgevolg ook een uitstel van de introductie van de kilometerheffing gevraagd.

4° Facturatie en boekhoudkundig aspect van de kilometerheffing 

Via de ‘Road User Portal’ kunnen de voertuigeigenaars 6 documenten uploaden in pdf formaat.

Per vrachtwagen gaat het over drie boekhoudkundige documenten en drie overzichten.

1 Factuur afrekening Waals Gewest (SOFICO)

1 afrekening voor het Vlaamse gewest

1 afrekening voor het Brussels Gewest

Een overzichtsdocument

Detailblad (in het Engels)

Vlootoverzicht

https://www.satellic.be/nl-BE/downloads/documents-pour-les-taxes-et-indemnisations

Deze documenten kunnen enkel per vrachtwagen worden gedownload, NIET per klant!

Dit wil zeggen, vanuit een boekhoudkundig oogpunt, dat er 3 BOEKHOUDKUNDIGE STUKKEN in te brengen zijn PER VRACHTWAGEN!!!!

Er zijn geen preciseringen met betrekking tot de plaats van binnenkomst van een vrachtwagen op een tolweg, of met betrekking tot de specifieke plaats van het verlaten van het belaste netwerk, beschikbaar!

Wordt vervolgd …