Voorbereiding Theorie Rijbewijs Cat C

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
dinsdag 02/05/2017
08:00 - 16:00
12 / 20 plaatsen vrij
€0,00 pp excl BTW

Locatie
Truckstop 26 bis

ZEKER MEEBRENGEN:
DOC: Rijbewijs en identiteitskaart
PBM: /

Di 02/05
08u – 16u

Voorbereidende les voor het theorie-examen Cat C dat bestaat uit :

 • verkeersborden, voorrang, inhalen, stilstaan en parkeren, richtingsverandering, kruisen, plaats op de rijbaan, auto(snel) -wegen, overwegen, tunnels, snelheid, rijbewijs, vervallenverklaring, alcohol, defensief rijgedrag, elementaire maatregelen die moeten genomen worden om slachtoffers van verkeersongevallen hulp te bieden, belangrijkste principes voor het bewaren van afstand, rijrisico’s i.v.m. verschillende wegomstandigheden, veiligheidseisen met betrekking tot het laden van het voertuig en de vervoerde personen, regels voor het milieuvriendelijk gebruik van het voertuig, administratieve documenten;
 • belang van de oplettendheid en van de houding ten opzichte van andere weggebruikers;
 • waarneming, beoordeling en reactie, met name reactietijd, en gedragsveranderingen bij de bestuurder ten gevolge van alcohol, drugs en geneesmiddelen, gemoedsgesteldheid en vermoeidheid;
 • kenmerken van de verschillende soorten wegen en daarop betrekking hebbende wettelijke voorschriften;
 • specifieke risico’s in verband met de onervarenheid van andere weggebruikers en in verband met de kwetsbaarste categorieën van weggebruikers, zoals kinderen, voetgangers, fietsers en personen die in hun mobiliteit gehinderd zijn;
 • risico’s in verband met deelneming aan het verkeer en het besturen van diverse voertuigtypes en in verband met het verschillende gezichtsveld van de bestuurders van deze voertuigen;
 • reglementering met betrekking tot administratieve documenten in verband met het gebruik van het voertuig;
 • voorzorgsmaatregelen bij het verlaten van het voertuig;
 • de mechanische onderdelen die voor de rijveiligheid van belang zijn: in staat zijn de meest voorkomende defecten te ontdekken, in het bijzonder aan de stuurinrichting, wielophanging, remmen, banden, verlichting en richtingaanwijzers, reflectoren, achteruitkijkspiegels, voorruit en ruitenwissers, uitlaatsysteem, veiligheidsgordels en geluidstoestel;
 • veiligheidsinrichtingen van de voertuigen, met name gebruik van de veiligheidsgordels, hoofdsteunen en veiligheidsvoorzieningen voor kinderen;
 • voorschriften inzake rij- en rusttijden en het gebruik van controleapparatuur;
 • voertuig- en vervoersdocumenten die vereist zijn voor nationaal en internationaal goederenvervoer;
 • kennis van de maatregelen die moeten worden genomen na een ongeval of vergelijkbare gebeurtenis, en de grondbeginselen van eerste hulp;
 • voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen bij het verwisselen van wielen;
 • voorschriften inzake gewichten, afmetingen en snelheidsbegrenzers;
 • beperking van het gezichtsveld dat door de kenmerken van het voertuig wordt veroorzaakt;
 • verantwoordelijkheid van de bestuurder met betrekking tot het goederenvervoer en de nodige controles vóór het wegrijden;
 • principes van de constructie en werking van: verbrandingsmotoren, vloeistoffen (bijvoorbeeld motorolie, koelvloeistof, ruitensproeiervloeistof), het brandstofsysteem, het elektrische systeem, de ontsteking, het transmissiesysteem (koppeling, versnellingsbak);
 • smering en antivriesbescherming;
 • principes van de constructie, montage, correct gebruik en onderhoud van banden;
 • principes van de typen, werking, belangrijkste onderdelen, montage, gebruik en dagelijks onderhoud van reminrichtingen en snelheidsbegrenzers;
 • principes van de typen, werking, belangrijkste onderdelen, montage, gebruik en dagelijks onderhoud van het koppelmechanisme;
 • methoden voor het opsporen van oorzaken en defecten;
 • preventief onderhoud van voertuigen en noodzakelijke lopende reparaties;
 • beginselen van het verantwoorde gebruik van de snelheidsregelaar

Het volgen van deze lessen helpt bij het voorbereiden voor het afleggen van de examens.

Handboek theorie C apart verkrijgbaar aan 30€ incl BTW

INSCHRIJVEN

Gebruik je login en paswoord om in te loggen.
Heb je nog geen account, vul dan de linkerzijde van het formulier in.
ER WORDT AUTOMATISCH EEN ACCOUNT AANGEMAAKT VOOR DEGENE (FIRMA OF PERSOON) DIE DE FACTUUR GAAT BETALEN. BEN JIJ HET NIET DIE DE FACTUUR ZAL BETALEN, VRAAG DAN AAN JE WERKGEVER OM DE INSCHRIJVING TE DOEN.

Via mail wordt er automatisch een login en paswoord verstuurd aan het emailadres dat wordt opgegeven. Zo kan je in de toekomst makkelijker en sneller inschrijven, en kan je je reserveringen opvolgen.

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.