Uitzondering vakbekwaamheid – discussie in Nederland

12-uurs uitzondering nascholing bestaat niet

EVO, TLN en KNV hebben op basis van informatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu hun leden jarenlang geïnformeerd over de uitzondering dat chauffeurs die minder dan 12 uur per week rijden, geen verplichte nascholing hoeven te volgen. Inmiddels blijkt dat het ministerie op basis van nieuwe inzichten deze uitzondering alsnog afschaft.

Dit tot grote onvrede van EVO en TLN, die hun achterban nu moeten informeren dat de uitzondering alsnog vervalt. Dit heeft voor bedrijven grote gevolgen. Het ministerie heeft haar excuses aangeboden voor de onduidelijkheid die is ontstaan.

Verplichte nascholing

Chauffeurs zijn verplicht om in een periode van vijf jaar 35 uur nascholing te volgen. Voor deze verplichting geldt ook een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld voor chauffeurs die minder dan 12 uur per week rijden. Het ministerie heeft nu laten weten dat dit niet klopt: deze uitzondering bestaat niet. Dat betekent dat ook chauffeurs die incidenteel rijden, de verplichte nascholing moeten volgen.

Gevolgen

Chauffeurs die het rijbewijs hebben gehaald vóór 10 september 2009 moeten vóór 10 september 2016 de 35 uur nascholing hebben gevolgd. Daarnaast moet het bewijs van het afronden van de nascholing, de code 95, op het rijbewijs staan. Chauffeurs die het rijbewijs ná 10 september 2009 hebben gehaald, moeten de code 95 op het rijbewijs hebben staan.

Nieuwe uitzondering

Volgens het ministerie vallen chauffeurs die incidenteel worden ingezet om een leeg voertuig vanaf een bepaalde locatie terug te rijden naar de vestiging van het bedrijf, niet onder de nascholingsverplichting. Zo kan het voorkomen dat een planner een chauffeur die op de terugweg is en het maximumaantal rij-uren bijna heeft bereikt vlak voor het weekend, ophaalt bij de grens.

Vervoeren van materiaal (uitzondering G)

Een andere uitzondering van de nascholingsverplichting gaat over het vervoeren van materiaal dat de bestuurder voor zijn werk nodig heeft, zoals een graafmachine. Deze uitzondering sluit af met de zin ‘mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.’

EVO heeft het ministerie meerdere keren laten weten dat de reikwijdte van deze definitie niet duidelijk is. In een schriftelijke reactie stelt het ministerie vast dat aan deze uitzondering een rijtijdnorm van 12 rij-uren per week wordt gekoppeld, vergelijkbaar met de tachograafwetgeving. De voorwaarde is dat de chauffeur onderweg kan aantonen dat hij niet meer dan 12 uur per week rijdt. Dit kan door middel van een tachograaf maar het mag ook handmatig als in de administratie de volgende gegevens worden bijgehouden: datum, naam chauffeur, begin kilometerstand, eind kilometerstand, begin rijtijd, eind rijtijd, paraaf chauffeur.

Het verschil tussen uitzondering F en uitzondering G is dat een chauffeur die goederen vervoert die hij nodig heeft voor zijn werk, is uitgezonderd als hij minder dan 12 uur per week rijdt. Dit valt onder uitzondering F. Echter, een chauffeur die goederen uitsluitend aflevert kan niet van een uitzondering gebruikmaken.

Bron: http://www.rijschoolvandaag.nl/nieuwsarchief/12-uurs-uitzondering-nascholing-bestaat-niet/