Tijdelijke versoepeling rij- en rusttijden problemen kanaaltunnel

Omwille van de problematiek rond immigranten en de recente incidenten in de haven van Calais en de kanaaltunnel heeft het Verenigd Koninkrijk beslist om voor de maand augustus een versoepeling op de rij- en rusttijden in te stellen.

Chauffeurs staan uren aan te schuiven om van en naar de UK te geraken. Ze overschrijden door dit wachten vaak hun rij- en rusttijden. Omwille van deze problematiek heeft Uk departement of Transport een tijdelijke versoepeling voor de rij en rusttijden ingevoerd. Deze vrijstelling kadert binnen de zogenaamde “Operation Stack”. De officiële documenten zijn HIER of HIER te vinden.

Deze versoepeling zal worden toegepast van 00.01 donderdag 30 juli en de volgende 30 dagen hierna (dit tot ‘operation stack’ van start kan gaan).

De gedeeltelijke vrijstelling is enkel toepasbaar op bestuurders wiens reiswegen zijn verstoord omwille van een arbeidsconflict (staking) of verstoring in de haven van Calais en die:

  • gebruik hebben gemaakt om van een kanaalferry of de Eurotunnel om van en naar Kent te reizen of;
  • wachten in Kent om naar het Europese vastenland te gaan of;
  • een commercieel voertuig bemannen afkomstig van het bedieningscentrum  in Kent en wiens rijweg is verstoord.

Deze versoepeling is niet van toepassing voor andere commerciële bestuurders in Kent en is ook niet van toepassing voor internationale ritten die niet doorheen Kent passeren.

Het departement kan, indien er zich een verandering in de situatie voordoet, de voorwaarden wijzigen binnen een tijdspanne van minder dan 24 uur.

Voor de bestuurders en het werk in kwestie, zullen de Europese rijtijden tijdelijk worden versoepeld. Dit zal gebeuren als volgt:

  • Vervanging van de Europese dagelijkse rijtijd limiet van 9 uur door een limiet van 11 uur
  • Een vermindering van de opgelegde dagelijkse rust van 11 uur naar 9 uur.

De verplichte pauze van 45 minuten na 4,5 uur rijtijd blijft behouden en moet met andere woorden genomen worden. De controlediensten zullen hier streng op controleren!

De regelgeving mbt de werktijden is NIET versoepeld.

De bestuurders in kwestie moeten op de achterkant van een uitprint van de tachograaf, de reden(en) opgeven waarom zij over de wettelijke limieten hebben overschreden. Bijkomend kunnen de vrachtwagenbestuurders in de ‘operation stack’ rij gebruik maken van uitzonderlijke voorzieningen (extra ruimte) om aan een zeer lage snelheid te rijden, dit kan niet gelden als een pauze of rust.

Duitsland, Nederland en België hebben te kennen gegeven de versoepeling op dezelfde manier te behandelen.