Extra Vrijstelling Rij- en rusttijden

Bijkomende vrijstelling voor rij- en rusttijden en de tachograaf

Sinds 02 Maart 2015 is er een bijkomende vrijstelling voor de rij- en rusttijden voor

voertuigen of combinaties van voertuigen met een MTM < 7,5 T,  gebruikt voor het vervoer van materiaal, uitrusting of machines die de bestuurder nodig heeft voor de uitoefening van zijn beroep, op voorwaarde dat het besturen van het voertuig niet de hoofdactiviteit van de bestuurder is en die enkel binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats van de onderneming worden gebruikt.

Deze uitzondering is van toepassing in alle lidstaten.