Duplicaten Attesten

DUPLICAAT ATTEST NASCHOLING AANVRAGEN

Stuur een mailtje naar:  certdriving@mobilit.fgov.be

Vermeld in je mail volgende gegevens;

  • Naam
  • Voornaam
  • Straat + nr
  • Postcode + Woonplaats
  • Rijksregisternummer !!!
  • Geboorteplaats
  • Nationaliteit
  • Datum opleiding waarvoor u duplicaat wenst
  • Onderwerp van deze opleiding
  • Opleidingscentrum dat de opleiding verzorgde (EDCO =OCF058)