Eurovignet

Bijna elke vrachtwagen met een MTM van minstens 12 ton dient van een Eurovignet voorzien te zijn. Er zijn een aantal uitzonderingen, en aangezien lang niet elke vrachtwagen 365 dagen per jaar op de baan is, kan een deel van de kost van het Eurovignet worden teruggevorderd.

Teruggave wegens niet-gebruik:

Alle vormen van stilstand, zoals tijdens vakanties, onderhoud, weekends, feestdagen, enz. komen in aanmerking.Het “niet-gebruik” moet minstens 30 dagen duren. In dit geval krijgt u 1/12 van het eurovignet terug. Komt u aan 60 dagen, dan krijgt u 2/12 terug, meteen ook het maximum.

Het moeten geen 30 of 60 opeenvolgende dagen zijn, het is genoeg dat u op jaarbasis aan 30 of 60 dagen stilstand komt.

Teruggave wegens gebruik in Duitsland:

Elke dag dat u LKW-Maut moet betalen in Duitsland komt in aanmerking, ongeacht het aantal kilometers dat u die dag aflegt in Duitsland. Zodra u aan 30 dagen “gebruik in Duitsland” komt, kunt u 1/12 terugkrijgen, komt u aan 60 dagen of meer, dan is dat 2/12, ook hier meteen het maximum.

Ook hier moeten het geen 30 of 60 opeenvolgende dagen zijn.

Deze teruggave voor gebruik in Duitsland is combineerbaar met de teruggave wegens niet-gebruik. Mogelijk kunt u zo dus in totaal 4/12 of 1/3 van het eurovignet terugbetaald krijgen.

Bij elke aanvraag voor teruggave wordt er door de overheid 25€ administratiekosten aangerekend.