KMO Portefeuille toch beschikbaar ondanks uitgeput budget!

Wijziging indieningstermijn Sinds 15 december 2015 is het subsidiebudget van de kmo-portefeuille voor het kalenderjaar 2015 volledig gereserveerd. Dit heeft als gevolg dat sommige ondernemingen voor hun opleidingen die in december gestart zijn geen steunaanvraag meer konden indienen na deze datum. Voor het kalenderjaar 2016 is er opnieuw budget voorzien en kunnen ondernemingen vanaf 1 … Meer lezen KMO Portefeuille toch beschikbaar ondanks uitgeput budget!

Een vereenvoudigde KMO-Portefeuille vanaf 1/4/2016:

Op 17 juli 2015 keurde de Vlaamse regering de bijsturing van de kmo-portefeuille principieel goed. Dit betekent een vereenvoudigde kmo-portefeuille en de lancering van de nieuwe kmo groeisubsidie voor bedrijven met groeiambitie. De wijzigingen gaan in vanaf 1 april 2016. De nieuwe kmo-portefeuille, dat is nog meer drempels tot verdere professionalisering van kmo’s wegnemen. We … Meer lezen Een vereenvoudigde KMO-Portefeuille vanaf 1/4/2016:

Kilometerheffing: update

Kilometerheffing update: Niet Sattelic, onze Belgische provider, maar Axxes, het Frans bedrijf van interoperabele tolheffing, heeft als eerste een gratis online berekeningssimulator klaar voor de “Belgische” kilometerheffing: www.axxes-bmap.com Op deze site kan u gratis de tol berekenen voor uw transporten. Bovendien meldt Axxes dat hun OBU, die reeds operationeel is voor Spanje, Portugal, Frankrijk, de … Meer lezen Kilometerheffing: update