KB wegvervoer: controle opmaken van CMR vrachtbrief verplicht voor de verlader !

Controle opmaken van CMR vrachtbrief door verlader verplicht: KB wegvervoer: Bij iedere vervoer van goederen voor derden is de aanwezigheid van een CMR vrachtbrief verplicht. het KB wegvervoer houdt de verlader medeaansprakelijk hiervoor: Artikel 43 KB wegvervoer: § 2. De verlader wordt gestraft met de straffen bepaald in artikel 41, § 1, indien hij, vóór … Meer lezen KB wegvervoer: controle opmaken van CMR vrachtbrief verplicht voor de verlader !

Ladingen zekeren: nieuwe regel in Wallonië : Verticaal zekeren verplicht in tegenstelling tot Vlaanderen: Absurdistan ? 

Besluit van de Waalse regering dd. 6 juli 2017 inzake ladingen zekeren voor wegtransport: § 5. De vastgezette lading moet volgende krachten weerstaan, voortvloeiend uit het versnellen/vertragen van het voertuig: 1° in de rijrichting, 0,8 maal het gewicht van de lading ; 2° in zijdelingse richting, 0,5 maal het gewicht van de lading ; 3° … Meer lezen Ladingen zekeren: nieuwe regel in Wallonië : Verticaal zekeren verplicht in tegenstelling tot Vlaanderen: Absurdistan ? 

Winterbanden

WINTERBANDEN / SNEEUWKETTINGEN: Welke uitrusting is verplicht in welk land? Hieronder kunt u een overzicht terugvinden van de verplichtingen inzake de winteruitrusting in sommige Europese landen.   Duitsland Als de weersomstandigheden het vereisen (geen vooraf bepaalde periode):   Winterbanden: –      Verplicht op ijs, ijzel, poedersneeuw, gesmolten sneeuw, ijskappen, vorst –      Moeten de indicatie 3PMSF of … Meer lezen Winterbanden

Frankrijk valt het internationaal vervoer aan op hun grondgebied! Nieuwe regels vanaf 1 juli 2016

Nieuwe regelgeving voor transport van en naar Frankrijk vanaf 1 juli 2016 Wet Macron, decreet 2016/418 Korte inhoud Wet Macron: Plaatst transport onder detachering Detachering: Arbeidsrecht – tijdelijke uitzending van een werknemer door een werkgever naar een ander land, met behoud van een band tussen de gedetacheerde werknemer en de detacherende werkgever voor wiens rekening … Meer lezen Frankrijk valt het internationaal vervoer aan op hun grondgebied! Nieuwe regels vanaf 1 juli 2016

Kilometerheffing, stand van zaken 7 maart 2016

1° Toegang tot de markt van het  Belgische tolsysteem   Ondanks de publicatie van de « domain statement » door de drie Gewesten, preciseert de website van Viapass (http://www.viapass.be/nl/eets/) vandaag nog altijd niet dat een andere operator dan Satellic erkend zal worden vóór de datum van 1 april 2016…  Hoewel het mogelijk is dat nog juridische acties … Meer lezen Kilometerheffing, stand van zaken 7 maart 2016

Vrijstellingen kilometerheffing

De bevoegde ministers van de drie gewesten in België hebben gezamenlijk een aantal bijkomende voertuigcategorieën bepaald die buiten de kilometerheffing voor vrachtwagens vallen. De kilometerheffing gaat op 1 april 2016 in ons land van start voor Belgische en buitenlandse vrachtwagens van meer dan 3,5 ton. Extra voertuigen van meer dan 3,5 ton voor wie de … Meer lezen Vrijstellingen kilometerheffing

Procedure verlengen vakbekwaamheid voor Nederlanders die in België de nascholing volgen

Met de code 95 op het rijbewijs toont u aan dat u geschikt bevonden bent (vakbekwaam ) om beroepsmatig bepaalde voertuigen te besturen. Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs die achter een voertuigcategorie is geplaatst. Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijscategorie C en D noodzakelijk is. … Meer lezen Procedure verlengen vakbekwaamheid voor Nederlanders die in België de nascholing volgen

Kilometerheffing: update 3

De Franse onderneming Axxès heeft aangekondigd dat ze een certificatie heeft verkregen voor Europese elektronische tolheffingsdienst (EETS) die toestaat om alle infrastructuur op het vlak van elektronische tolheffing in Europa te dekken, volgens de wettelijke voorschriften van Richtlijn 2004/52/ EG betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen en Beschikking 2009/750/EG van 6 oktober 2009 tot definiëring … Meer lezen Kilometerheffing: update 3

Kilometerheffing: update 2

De simulator van Satellic voor de berekening van de kost van de kilometerheffing is nu online geplaatst.   (http://tollcalculator.satellic.be) U kan nu eindelijk de simulator van Satellic vergelijken met de simulator van Axxès, die al reeds online was geplaatst op 18 december (http://www.axxes-bmap.com) Er is dus nog altijd geen objectieve reden om de OBU’s van Satellic haastig … Meer lezen Kilometerheffing: update 2

KMO Portefeuille toch beschikbaar ondanks uitgeput budget!

Wijziging indieningstermijn Sinds 15 december 2015 is het subsidiebudget van de kmo-portefeuille voor het kalenderjaar 2015 volledig gereserveerd. Dit heeft als gevolg dat sommige ondernemingen voor hun opleidingen die in december gestart zijn geen steunaanvraag meer konden indienen na deze datum. Voor het kalenderjaar 2016 is er opnieuw budget voorzien en kunnen ondernemingen vanaf 1 … Meer lezen KMO Portefeuille toch beschikbaar ondanks uitgeput budget!