COVID 19 **UPDATE** 26/03/2020

26/03/2020

 1. Bewijs van vakbekwaamheid rijbewijs C en D: in specifieke gevallen met 4 maanden verlengd

  Vervalt uw bewijs van vakbekwaamheid in de periode van de noodmaatregelen? Dan wordt de geldigheidsduur verlengd met 4 maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen.

  Voorbeeld:
  Stel, je code 95 vervalt op 28/03/2020 en de noodmaatregelen eindigen op 12/04/2020, dan zal de geldigheidsduur van je vakbekwaamheid verlengd worden tot
  12/04/2020 + 1 dag + 4 maanden = 13/08/2020

   

 2. ADR: tijdelijk geen lessen en examens

  Door de noodmaatregelen tegen corona kunt u voor ADR (vervoer van gevaarlijke goederen over de weg) tijdelijk geen lessen volgen of examens afleggen

  ADR-opleidingsgetuigschriften en -scholingscertificaten voor chauffeurs en veiligheidsadviseurs die in de komende weken en maanden verstrijken, kunnen niet verlengd of hernieuwd worden.

  Via multilaterale akkoorden wordt uitstel verleend voor bovenvermelde verplichtingen. Dat betekent dat u een examen chauffeur of veiligheidsadviseur moet afleggen vóór 1 december 2020.

HIER VIND JE MEER INFO


16/03/2020

Het kan U ondertussen niet ontgaan zijn dat het Corona virus een belangrijke impact heeft op onze samenleving.

Dit betekent concreet voor Edco dat wij verplicht worden door de Vlaamse Regering vanaf 16 Maart 2020 onze opleidingsactiviteiten te staken tot nader order.

Bijgevolg zijn alle opleidingen en examens opgeschort. De in tussentijd geplande opleidingen zullen in samenspraak verplaatst worden naar een ander tijdstip.

Wij hopen jullie een update te kunnen geven omstreeks 27 maart 2020, nadat de Vlaamse Regering een evaluatie van de opgelegde maatregelen heeft genomen.

Ondertussen blijven wij via de website/nieuwsbrief communiceren over eventuele wijzigingen. 

Ons kantoor te Hasselt blijft telefonisch en per email bereikbaar voor al uw vragen.

Wij excuseren ons voor het ongemak dat deze situatie met zich meebrengt en hopen uiteraard op uw begrip.