Procedure verlengen vakbekwaamheid voor Nederlanders die in België de nascholing volgen

Met de code 95 op het rijbewijs toont u aan dat u geschikt bevonden bent (vakbekwaam ) om beroepsmatig bepaalde voertuigen te besturen. Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs die achter een voertuigcategorie is geplaatst. Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijscategorie C en D noodzakelijk is. Als u uw vakbekwaamheid in het buitenland hebt gehaald, is het mogelijk deze om te wisselen voor een Nederlandse Verklaring van Vakbekwaamheid (VvV). In dit artikel leest u hoe u dit kunt doen.
Het omwisselen van uw vakbekwaamheidsdocument gaat als volgt:
 1. Vul het formulier Aanvraag omwisselen buitenlands vakbekwaamheidsdocument voor een Verklaring van Vakbekwaamheid  in.
 2. Stuur het ingevulde formulier samen met het originele vakbekwaamheidsdocument en een originele verklaring van uw buitenlandse werkgever naar:
  • RDW Unit Rijbewijzen
   Postbus 9000
   9640 HA Veendam.
 3. Nadat de RDW uw aanvraag heeft behandeld, ontvangt u binnen 10 werkdagen een bevestigingsbrief dat de Verklaring van Vakbekwaamheid (VvV) is geregistreerd. De RDW stuurt deze brief naar het adres waaronder u in de Basisregistratie Personen geregistreerd staat.
 4. U gaat met de brief naar uw gemeente om uw rijbewijs om te wisselen voor een rijbewijs met code vakbekwaamheid.

Voorwaarden voor omwisselen

U kunt alleen een document van vakbekwaamheid omwisselen als:
 • u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen en
 • u een Nederlands rijbewijs heeft
 • uw vakbekwaamheidsdocument afgegeven is in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of Europese Vrijhandels Associatie (EVA).
 • Uw vakbekwaamheidsdocument afgegeven is in de lidstaat waar de onderneming waarvoor u werkt gevestigd is, of in de lidstaat waar aan u de werkvergunning is afgegeven.
Als u niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, moet u uw vakbekwaamheid opnieuw behalen.
Link:
https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Omwisselen-document-van-vakbekwaamheid–.aspx?path=Portal/Particulier/Het%20rijbewijs/Buitenlands%20rijbewijs%20omwisselen