Dieselaccijnzen

Wij verzorgen de volledige administratie omtrent de terugvordering van dieselaccijnzen. Edco Assist doet de aanvragen, alsmede de dossieropvolging bij controle.

In 2003 werd door de overheid het ‘cliquetsysteem’ ingevoerd. Dit is een mechanisme waarbij de helft van de daling van de officiële maximumprijs (exclusief BTW) van diesel en benzines omgezet wordt in een verhoging van de bijzonder accijnzen. Met andere woorden: elke daling van de officiële prijs wordt voor de helft tenietgedaan door een gelijktijdige verhoging van de accijnzen.

Dankzij de invoering van de zogenaamde ‘professionele diesel’ kunnen bepaalde categorieën van dieselgebruikers een deel van de reeds betaalde accijnzen op de door hen verbruikte diesel recupereren.

Het te recupereren bedrag aan accijnzen is afhankelijk van het accijnstarief op het moment van de aangekochte diesel. Op dit moment bedraagt de teruggave  circa 100€ per 1.000 liter diesel.

U kan tot 3 jaar teruggaan op voorwaarde dat  u over een vergunning als professionele eindverbruiker beschikt.